Logo Kai Nahale Banner Kai Nahele

Natuurgeneeswijzen

1. De natuurgeneeskunde hanteert het holistische uitgangspunt:
De mens is een eenheid van lichaam, geest en ziel. Zowel in de diagnose als in de therapie kunnen lichaam, geest en ziel niet los van elkaar gezien worden.

2. Centraal in deze eenheid staat het principe van de levenskracht:
Deze levenskracht streeft naar evenwicht en is in de mens het zelfgenezend vermogen waarmee de gezondheid in stand gehouden kan worden. Het zelfgenezend vermogen zorgt dat een wondje dichtgaat en geneest. Het zorgt ook dat we ziekte symptomen gaan vertonen. Koorts is b.v. ook een reactie van het zelfgenezend vermogen namelijk om de ziekte kiemen te doden en moet in die zin ook niet meteen onderdrukt worden. Symptomen worden gezien als een uiting van het zelfgenezend vermogen op een verstoord evenwicht. De behandeling bij een natuurlijke therapie is gericht op het ondersteunen van de levenskracht waardoor het zelfgenezend vermogen optimaal kan functioneren. Dit kan zijn door optimale voorwaarden te creëren voor het stromen van de levensenergie of door blokkades op te heffen die stroming verhinderen.

3. Elke mens is uniek en krijgt een individuele behandeling:
De oorzaak van een ziekte is bij iedereen anders. Er wordt bij de behandeling gekeken naar de zieke mens en niet slechts naar de ziekte.

4. De cliënt wordt betrokken bij zijn genezingsproces:
Cliënten worden bewust gemaakt van hun eigen rol in het proces van ziekte en gezondheid. Er wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden om bepaalde aandoeningen in de toekomst te vermijden door b.v. andere voeding, lichaamsbeweging of een andere levenshouding. Dit vooral met het doel herhaling van klachten in de toekomst te voorkomen. Samen zal gekeken worden naar de bredere verbanden die er zijn tussen de ziekte en iemands psychisch en geestelijk functioneren. Inzicht en zelfbewustzijn kunnen bijdragen aan een andere beleving van de ziekte en positieve invloed uitoefenen op het ziekteproces.

5. Natuurlijke en niet schadelijke middelen:
Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en bij deskundig gebruik niet schadelijke middelen en methoden die het zelfgenezend vermogen aanzetten tot reactie en zo tot genezing.

Natuurgeneeswijzen